Flora of Northern Ireland

Potentilla x mixta sens. lat. (P. anglica or erecta x reptans)

Potentilla x mixta sens. lat. (P. anglica or erecta x reptans)
(Map updated: March 2008)