Aiptasia couchii
Aiptasia couchii Gosse, 1858
- Photograph ©Picton, B.E.
 

Description ] [ Home ]